• PPM Vision Sp. z o.o. ul. 1 Maja 139/28, 25-614 Kielce, NIP: 959-205-66-99, tel. 660-812-895
  • pawel.musial@ppmvision.pl

Przegląd instalacji gazowych

W Polsce obowiązek okresowych przeglądów instalacji gazowych wynika z ustawy Prawo budowlane – art 62. Jest on nałożony na właścicieli i zarządców budynków, którzy powinni przeprowadzać taki przegląd min. raz w roku, a jeśli powierzchnia zabudowy obiektu przekracza 2000 m2. dwa razy w roku. Zasady oraz zakres przeglądów określają normy PN-M 34503:1999 Gazociągi i instalacje gazownicze oraz PN-34507:2002 Instalacje gazowe – kontrola okresowa.

Przeglądy instalacji gazowych PPM Vision Kielce
Przeglądy instalacji gazowych PPM Vision Kielce

Przegląd instalacji gazowych obejmuje sprawdzenie technicznej sprawności:

pomieszczenia głównego kurka

złącza izolującego

rur i kształtek

armatury

połączeń gwintowanych, spawanych, lutowanych i mechanicznyhc

gazowmierza

urządzeń gazowych

Kontrola szczelności wykonywana jest za pomocą wykrywacza gazu

[wp_sitemap_page display_title=”false”]