• PPM Vision Sp. z o.o. ul. 1 Maja 139/28, 25-614 Kielce, NIP: 959-205-66-99, tel. 660-812-895
  • pawel.musial@ppmvision.pl

Przegląd placów zabaw

Przegląd placów zabaw

Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane art. 62 place zabaw jako obiekty małej architektury podlegają corocznym przeglądom, przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane. Przegląd placów zabaw jest niezbędny w celu utrzymania sprawności urządzeń zabawowyhc oraz zapewnienia bezpieczeństwa bawiących się na nim dzieci

Każdy plac zabaw powinien spełniać wymogi zawarte w PN – EN 1167-1. Oprócz oceny stanu technicznego należy wykonywać przeglądy regularne, funkcjonalne oraz podstawowe za wykonanie których odpowiedzialny jest właściciel lub zarządca. Każdy plac zabaw musi mieć założoną książkę podobnie jak każdy budynek. UOKIK wydał specjalny poradnik z wytycznymi dla właścicieli oraz zarządców zawierający wytyczne przy zarządzaniu placami zabaw. Poradnik.

Przeglądy placów zabaw są bardzo ważne corocznie przypomina o nich Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego . Kominukat

Przeglądy placów zabaw PPM Vision
Przeglądy placów zabaw PPM Vision
Przeglądy placów zabaw PPM Vision
Przeglądy placów zabaw PPM Vision
Przeglądy placów zabaw PPM Vision
Przeglądy placów zabaw PPM Vision
Przeglądy placów zabaw PPM Vision
Przeglądy placów zabaw PPM Vision

[wp_sitemap_page display_title=”false”]