• PPM Vision Sp. z o.o. ul. 1 Maja 139/28, 25-614 Kielce, NIP: 959-205-66-99, tel. 660-812-895
  • pawel.musial@ppmvision.pl

Przeglądy kominiarskie

Przeglądy kominiarskie

Obowiązek przeprowadzania kontroli przewodów kominowych tzn: spalinowych, dymowych oraz wentylacyjnych został narzucony przez Prawo Budowlane w art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit c. Przeglądy kominiarskie należy przeprowadzać każdego roku kalendarzowego, a z przeprowadzonej kontroli musi powstać stosowny protokół. Dodatkowo rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, nakazuje w art. 34 wykonanie przynajmniej raz w roku czyszczenia przewodów kominowych przez mistrza kominiarskiego.

Kto jest uprawniony do wykonywania kontroli?

Do przeprowadzenia kontroli przewodów kominowych upoważniona jest osoba która posiada uprawnienia budowlane do kierowania lub projektowania w branży konstrukcyjno-budowlanej oraz mistrz kominiarski. Jednakże mistrz kominiarski nie będzie mógł skontrolować kominów przemysłowych, wolno stojących oraz przewodów w których ciąg kominowy wymuszony jest pracą urządzeń mechanicznych.

Przegląd instalacji kominowych art. 62

Co należy sprawdzić

Podczas kontroli kominiarskiej należy sprawdzić:

  1. Drożność przewodów kominowych
  2. siłę ciągu kominowego
  3. ogólny stan techniczny oraz zużycie elementów
  4. protokoły z czyszczenia przewodów kominowych
  5. Czy nie dokonano samowolnych zmian w instalacji

Inne: Przeglądy roczne, przeglądy pięcioletnie, przeglądy półroczne, pomiary elektryczne, przeglądy kominiarskie. Busko-Zdrój, Końskie, Skarżysko Kamienna, Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Kazimierza Wielka, Stopnica, Chmielnik, Pierzchnica, Staszów, Sandomierz, Jędrzejów, Pińczów, Opatów, Włoszczowa, Sędziszów, Małogoszcz, Morawica, Daleszyce, Bodzentyn, Stąporków, Kunów, Ćmielów, Ożarów, Koprzywnica, Połaniec, Osiek, Wąchock, Działoszyce, Chęciny, Zawichost, Skalbmierz, Łagów , PPM Vision