• PPM Vision Sp. z o.o. ul. 1 Maja 139/28, 25-614 Kielce, NIP: 959-205-66-99, tel. 660-812-895
  • pawel.musial@ppmvision.pl

Kierownik budowy

Kierownik budowy Kielce

Oferuję usługi nadzoru nad  budową obiektów budowlanych  w tym domów jednorodzinnych

Oferta dostosowana do potrzeb inwestora obejmuję między innymi:

1. Zakres czynności jaki dla kierownika budowy przewiduje ustawa z dn. 7 lipca 1994 r – Prawo Budowlane
( Dz.U. Nr 89. Poz 414. Z późniejszymi zmianami)
2. Zgłoszenie budowy w PINB
3. Sporządzenie planu BIOZ
4. Systematyczne prowadzenie dziennika budowy oraz dokumentacji budowy
5. Systematyczna kontrola budowy poprzez sprawdzanie poprawności wykonanych robót pod względem technicznym oraz jakościowym
6. Odbiory techniczne robót zanikowych
7. Konsultacje techniczne dotyczące optymalizacji kosztów, doboru optymalnej technologii i odpowiednich podwykonawców
8. Kontrola poprawności wykonania robót zgodnie z projektem
9. Weryfikacja dokumentacji projektowej
10. Uczestnictwo w odbiorach końcowych
11. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej
12. Przygotowanie dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie

Zapraszam do kontaktu w celu ustalenia wyceny

Obszar działania to całe województwo świętokrzyskie

Posiadam uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Jestem członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Mam aktualne ubezpieczenie OC

[wp_sitemap_page display_title=”false”]