• PPM Vision Sp. z o.o. ul. 1 Maja 139/28, 25-614 Kielce, NIP: 959-205-66-99, tel. 660-812-895
  • pawel.musial@ppmvision.pl

Czyste powietrze – Audyty energetyczne

Audyt energetyczny jest kluczowym elementem, który inwestor musi spełnić, aby uzyskać dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”. Program ten ma na celu poprawę jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z ogrzewania budynków. Dofinansowanie jest dostępne dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz osób prawnych, które chcą poprawić efektywność energetyczną swoich budynków. Aby uzyskać dofinansowanie, inwestor musi przeprowadzić audyt energetyczny swojego budynku. Audyt ten musi być wykonany przez uprawnionego audytora energetycznego, który posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie efektywności energetycznej budynków. Podczas audytu energetycznego, audytor analizuje całościową efektywność energetyczną budynku, w tym izolację termiczną, system ogrzewania, wentylację, oświetlenie, oraz zużycie energii. Audytor sporządza raport zawierający informacje o aktualnym zużyciu energii, proponowanej poprawie efektywności energetycznej, kosztach związanych z modernizacją oraz oszacowaniu oszczędności energii po przeprowadzeniu działań. Po przeprowadzeniu audytu energetycznego, inwestor musi zrealizować zalecenia zawarte w raporcie, które mają na celu poprawę efektywności energetycznej budynku.

Czyste powietrze, audyt energetyczny

Dofinansowanie jest przyznawane na podstawie kosztów kwalifikowanych, które obejmują m.in. zakup i montaż urządzeń grzewczych, termomodernizację budynku, czy instalację odnawialnych źródeł energii. Ważne jest, aby inwestor pamiętał o terminach składania wniosków o dofinansowanie, które są określone w regulaminie programu „Czyste Powietrze”. Ponadto, inwestor musi pamiętać o zachowaniu dokumentacji związanej z realizacją działań poprawiających efektywność energetyczną budynku, ponieważ może być ona wymagana do potwierdzenia prawidłowości wykorzystania dofinansowania. Wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” należy złożyć w odpowiednim urzędzie wypełniając formularz wniosku `[pobierz formularz]` oraz dołączając niezbędną dokumentację, w tym raport z audytu energetycznego. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, inwestor otrzymuje dofinansowanie na realizację działań poprawiających efektywność energetyczną swojego budynku. Wnioskując o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”, inwestor ma szansę nie tylko poprawić efektywność energetyczną swojego budynku, ale również przyczynić się do poprawy jakości powietrza. Dofinansowanie pozwala na zmniejszenie kosztów związanych z zużyciem energii, co przekłada się na oszczędności dla inwestora. Dlatego warto skorzystać z tej możliwości i przeprowadzić audyt energetyczny, aby uzyskać dofinansowanie na poprawę efektywności energetycznej swojego budynku.