• PPM Vision Sp. z o.o. ul. 1 Maja 139/28, 25-614 Kielce, NIP: 959-205-66-99, tel. 660-812-895
  • pawel.musial@ppmvision.pl

Przed kontrolą

Przed przeglądem budynku – okresowe przeglądy budynków

Przed przeglądem budynku – znajdują się tutaj informację dla właścicieli oraz zarządców budynków jak przygotować się na okresową kontrolę budynków.

1. Niezbędne dokumenty

Zarządca obiektu w którym przeprowadzana jest okresowa kontrola budynku ma obowiązek udostępnić osobie kontrolującej następujące dokumenty:

1. Książka Obiektu Budowlanego

Każdy obiekt musi posiadać taką książkę, jeżeli taka nie istnieje to zarządca ma obowiązek ją założyć. Można ją kupić w sklepie lub pobrać tutaj  i wydrukować. Książka powinna mieć ponumerowane strony i być zszyta/sklejona na stałe, tak aby nie dało się rozsegregować kartek. Książka nie wymaga żadnych stempli ani pieczęci urzędowych. Wpisów do KOB powinien dokonywać tylko właściciel lub zarządca budynku. Instrukcje dotyczącą prowadzenia KOB można znaleźć tutaj [download-attachment id=”733″ title=”Książka obiektu budowlanego- poradnik”]

2. Dokumentacja projektowa budynku

Dokumentacja techniczna jest bardzo pomocna przy diagnozie budynku. Wykorzystywana jest także do sprawdzenia jakie typy instalacji i urządzeń występują w budynku oraz czy są one właściwie eksploatowane i konserwowane

3. Protokoły  z poprzednich przeglądów

Obowiązkiem przeprowadzającego okresowe kontrole jest zapoznanie się z dokumentacja techniczną budynku, innymi dokumentami mającymi znaczenie podczas kontroli oraz protokołów z poprzednich okresowych kontroli budynków w celu sprawdzenia stopnia wykonalności zaleceń w nich zawartych. Ważne jest aby protokoły były odpowiednio przechowywane. Zaleca się aby protokoły były posegregowane według branży i układane chronologicznie (najstarsze na końcu segregatora, co znacznie usprawni proces kontroli. Poniżej przedstawiono propozycję segregowanie protokołów oraz gotowe do wydruku opisy segregatorów ( grzbiety)

Propozycja podziału protokołów na segregatory:

a) Branża budowlana – segregator czarny. Tu należy przechowywać protokoły z: przeglądów rocznych, pięcioletnich, półrocznych, doraźnych, kontroli z PINB, oraz innych mających znaczenie

b) Branża Instalacyjna– segregator niebieski. Tu należy przechowywać protokoły z: przeglądów instalacji elektrycznych, odgromowych, pomiarów natężenia światła, instalacji wentylacji, klimatyzacji oraz inne dotyczące instalacji sanitarnych i elektrycznych.

c) Branża kominiarska oraz gazowa – segregator żółty. Tu należy przechowywać protokoły z: kontroli przewodów kominowych, czyszczenia przewodów kominowych, kontroli instalacji gazowych, kontroli kotłów,

d) Branża PPoż – bezpieczeństwo pożarowe (jeżeli istnieje taka konieczność) –  segregator czerwony. Tu należy przechowywać protokoły z: przeglądu urządzeń i konserwacji urządzeń PPoż, próby ciśnieniowej hydrantów, Protokoły z próbnych ewakuacji oraz Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego.

e) Branża Urządzenia Transportu Bliskiego i Urządzeń Ciśnieniowych (jeżeli istnieje taka konieczność)- kolor zielony.  Tu należy przechowywać protokoły z przeglądów urządzeń transportu bliskiego (windy, suwnice dźwigi, schody ruchome itp.) oraz zbiorników ciśnieniowych.

j.

2.Kontrola

W celu prawidłowej oceny stanu technicznego osoba kontrolująca musi dokładnie obejrzeć miejsca w których mogą występować wady. Należy zapewnić dostęp do pomieszczeń podziemnych oraz wyjście na dach. Nie ma obowiązku przeprowadzenia kontroli wszystkich pomieszczeń czy mieszkań, osoba kontrolująca ma obowiązek obejrzeć tylko te pomieszczenia w których mieszkańcy lub użytkownicy zgłaszają nieprawidłowości.

3.Umowa/Zlecenie

Wzór umowy oraz zlecenia na wykonanie okresowych przeglądów budynków znajduje się zakładce wzory protokołów, umowy, instrukcje. Wystarczy pobrać odpowiedni plik w wersji edytowalnej i wypełnić swoje dane.

4. Protokół

Po przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół przez osobę która posiada odpowiednie uprawnienia, protokół sporządzany jest w formie papierowej. Do każdego protokołu dołączona jest płyta CD z dokumentacją zdjęciową wykonaną podczas kontroli oraz kopie nadania uprawnień oraz przynależności do Izby Inżynierów.

5. Faktura

Faktura wystawiana jest zgodnie z umową i dostarczana razem z protokołem za dane zlecenie. Zalecany termin płatności to 7 dni,