Okresowe kontrole obiektów budowlanych

Nasza firma oferuję wykonanie następujących usług
Go to Kontrole roczne

Kontrole roczne

Go to Kontrole pięcioletnie

Kontrole pięcioletnie

Go to Kontrole półroczne

Kontrole półroczne

Go to Kontrole placów zabaw

Kontrole placów zabaw

Go to Przeglądy kominiarskie

Przeglądy kominiarskie

Kontrole instalacji sanitarnych

Kontrole sprzętu i urządzeń PPOŻ

Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej

Obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli obiektów budowlanych

Zgodnie z Prawem budowlanym (art. 62), oraz rozporządzeniami pokrewnymi, obowiązek przeprowadzenia okresowej kontroli obiektów spoczywa na właścicielu lub zarządcy każdego budynku. Przez okresową kontrolę należy rozumieć wykonanie kontroli pięcioletniej, rocznej lub półrocznej. Istnieje jednak wyjątek opisany w Art. 62 ust. 2 PB, który mówi że, zwolnione z obowiązku przeprowadzenia okresowej kontroli ROCZNEJ są właściciele i zarządcy : budynków mieszkalnych jednorodzinnych, obiektów budownictwa zagrodowego i letniskowego oraz obiektów wymienionych w Art 29. 1 PB tj:

Oznacza to właściciel lub zarządca każdego obiektu budowlanego, w tym domów jednorodzinnych ma obowiązek przeprowadzenia kontroli pięcioletniej, oraz corocznej kontroli instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska i instalacj igazowych oraz przewodów kominowych

 

Okresowe kontrole obiektów budowlanych, Przeglądy budynków Kielce

Prawo Budowlane oraz Rozporządzenie w sprawie warunków użytkowania lokali mieszkalnych.

Cennik

Ceny są kwestią indywidualną zależną od rodzaju wykonywanej okresowej kontroli, powierzchni, ilości lokali itp.

W celu ustalenia ceny zapraszam do kontaktu

Paweł Musiał – 660-812-895

pawel.musial@ppmvision.pl

Wykonane przeglądy

Politechnika WarszawskaGaleria handlowa PlantyPrzeglądy budynków KielceBudynek Główny Rejonowego Przedsiębiorstwa ZieleniPPM Vision, przeglądy budynków KielceBank Tkanek MorawicaSzkoła podstawowa w TumlinieKompleks budynków Rejonowego Przedsiębiorstwa ZieleniPruszcz Gdański - place zabaw 35 szt.Kompleks budynków Rejonowego Przedsiębiorstwa ZieleniToruń - place zabaw 50sztBudynek biurowy CedzynaPrzeglądy budynków KielcePrzeglądy budynków KielcePrzeglądy budynków KielcePrzeglądy budynków KielcePrzeglądy budynków KielcePrzeglądy budynków KielcePrzeglądy budynków KielcePrzeglądy budynków KielcePrzeglądy budynków KielcePrzeglądy budynków KielcePrzeglądy budynków KielcePrzeglądy budynków Kielce
Rafineria Orlen Południe – Jedlicze
Politechnika Warszawska
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach
Parking Centrum Kielce
Galeria handlowa Planty
Park Trampolin – Fly Sky
NFZ Oddział Kielce
Kielce, Na Stoku 52
Becher Platinum
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
Budynek Główny Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni
Mostostal oddział w Łodzi
Becher Silver Kielce
Hala magazynowa Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni
Kielce, Warszawska 105
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach – Budynek preparatyki
ul. Stasica 10 Kielce
Szkoła Koszalin
SDS Piekoszów
Bank Tkanek Morawica
Szkoła podstawowa w Tumlinie
Osiedle mieszkaniowe w Bydgoszczy
Kompleks budynków Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni
Osiedle mieszkaniowe w Bydgoszczy
Urząd Miasta Młoda 28
Osiedle mieszkaniowe w Bydgoszczy
Kompleks budynków Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni
Kielce, Tektoniczna 37
Osiedle mieszkaniowe w Bydgoszczy
Cedzyna
Kompleks budynków Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni
Osiedle mieszkaniowe w Bydgoszczy
Pruszcz Gdański – place zabaw 35 szt.
Osiedle mieszkaniowe w Bydgoszczy
Kompleks budynków Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni
Osiedle mieszkaniowe w Bydgoszczy
Kielce Magazynowa
Osiedle mieszkaniowe w Bydgoszczy
Kielce Magazynowa
Osiedle mieszkaniowe w Bydgoszczy
Czerwona Góra
Kielce, Silniczna 15
Osiedle mieszkaniowe w Bydgoszczy
Toruń – place zabaw 50 szt
Osiedle mieszkaniowe w Bydgoszczy
Budynek Gospodarczy RCKiK
Osiedle mieszkaniowe w Bydgoszczy
Czerwona Góra
Osiedle mieszkaniowe w Bydgoszczy
Osiedle mieszkaniowe w Bydgoszczy
Cedzyna
Osiedle mieszkaniowe w Bydgoszczy
Budynek biurowy Cedzyna
Kielce Magazynowa
Gmina Klimontów, place zabaw
Gmina Wąchock, place zabaw
Ekofiber, Kielce-Bilcza
Rawicz, place zabaw
Szkoła Samsonów
EC Jaworzno
Wieleń, obiekty gminne
KZC Ponidzie w Busku – Zdroju
Ząbki, budynki komunalne
Szkoła, Warszawa, ul. Powstańców
Przedszkole, Żabia Wola
Przedszkole, Pruszków

Kadra

mgr inż. Paweł Musiał

Dzięki doświadczeniu zdobytemu na największych budowach w Polsce, takich jak: Q22 w Warszawie, Warsaw Spire, Symetris Park Łódź, Malta Office Centre Poznań czy Vastint Business Garden we Wrocławiu zdobyłem doświadczenie niezbędne do wykonywania okresowych kontroli obiektów budowlancy. Zdobyte uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży kontrukcyjno-budowlanej upoważniają mnie w świetle Prawa Budowlanego do wykonywania kontroli obiektów budowlanych w branży budowlanej oraz kominiarskiej.

Obszar działania

Działamy na terenie całej Polski z naciskiem na Województwo Świętokrzyskie
PPM Vision, Okresowe kontrole budynków, Przeglądy budowlane Kielce, Świętokrzyskie

Licznik odwiedzin