Okresowe kontrole obiektów budowlanych

Nasza firma oferuję wykonanie następujących usług
Go to Kontrole roczne

Kontrole roczne

Go to Kontrole pięcioletnie

Kontrole pięcioletnie

Go to Kontrole półroczne

Kontrole półroczne

Go to Kontrole placów zabaw

Kontrole placów zabaw

Go to Przeglądy kominiarskie

Przeglądy kominiarskie

Go to Przegląd instalacji gazowych

Przegląd instalacji gazowych

Kontrole sprzętu i urządzeń PPOŻ

Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej

Przegląd lokali mieszkalnych

Go to Inspekcje dronem

Inspekcje dronem

Obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli obiektów budowlanych

Zgodnie z Prawem budowlanym (art. 62), oraz rozporządzeniami pokrewnymi, obowiązek przeprowadzenia okresowej kontroli obiektów spoczywa na właścicielu lub zarządcy każdego budynku. Przez okresową kontrolę należy rozumieć wykonanie kontroli pięcioletniej, rocznej lub półrocznej. Istnieje jednak wyjątek opisany w Art. 62 ust. 2 PB, który mówi że, zwolnione z obowiązku przeprowadzenia okresowej kontroli ROCZNEJ są właściciele i zarządcy : budynków mieszkalnych jednorodzinnych, obiektów budownictwa zagrodowego i letniskowego oraz obiektów wymienionych w Art 29. 1 PB tj:

Oznacza to właściciel lub zarządca każdego obiektu budowlanego, w tym domów jednorodzinnych ma obowiązek przeprowadzenia kontroli pięcioletniej, oraz corocznej kontroli instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska i instalacj igazowych oraz przewodów kominowych

 

Okresowe kontrole obiektów budowlanych, Przeglądy budynków Kielce

Prawo Budowlane oraz Rozporządzenie w sprawie warunków użytkowania lokali mieszkalnych.

Wykonane przeglądy

Politechnika WarszawskaGaleria handlowa PlantyPrzeglądy budynków KielceBudynek Główny Rejonowego Przedsiębiorstwa ZieleniPPM Vision, przeglądy budynków KielceBank Tkanek MorawicaSzkoła podstawowa w TumlinieKompleks budynków Rejonowego Przedsiębiorstwa ZieleniPruszcz Gdański - place zabaw 35 szt.Kompleks budynków Rejonowego Przedsiębiorstwa ZieleniToruń - place zabaw 50sztBudynek biurowy CedzynaPrzeglądy budynków KielcePrzeglądy budynków KielcePrzeglądy budynków KielcePrzeglądy budynków KielcePrzeglądy budynków KielcePrzeglądy budynków KielcePrzeglądy budynków KielcePrzeglądy budynków KielcePrzeglądy budynków KielcePrzeglądy budynków PPM Vision KielcePrzeglądy budynków PPM Vision KielcePrzeglądy budynków KielcePrzeglądy budynków KielcePrzeglądy budynków KielcePrzeglądy budynków PPM Vision KielcePrzeglądy budynków PPM Vision KielcePrzeglądy budynków PPM Vision KielcePrzeglądy budynków PPM Vision KielcePrzeglądy budynków PPM Vision KielcePrzeglądy budynków PPM Vision KielcePrzeglądy budynków PPM Vision KielcePrzeglądy budynków PPM Vision KielcePrzeglądy budynków PPM Vision Kielce
Rafineria Orlen Południe – Jedlicze
Politechnika Warszawska
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach
Parking Centrum Kielce
Galeria handlowa Planty
Park Trampolin – Fly Sky
NFZ Oddział Kielce
Kielce, Na Stoku 52
Becher Platinum
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
Budynek Główny Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni
Mostostal oddział w Łodzi
Becher Silver Kielce
Hala magazynowa Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni
Kielce, Warszawska 105
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach – Budynek preparatyki
ul. Stasica 10 Kielce
Szkoła Koszalin
SDS Piekoszów
Bank Tkanek Morawica
Szkoła podstawowa w Tumlinie
Urząd Miasta Młoda 28
Kompleks budynków Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni
Kielce, Tektoniczna 37
Pruszcz Gdański – place zabaw 35 szt.
Kompleks budynków Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni
Kielce Magazynowa
Osiedle mieszkaniowe w Bydgoszczy
Czerwona Góra
Kielce, Silniczna 15
Toruń – place zabaw 50 szt
Osiedle mieszkaniowe w Bydgoszczy
Osiedle mieszkaniowe w Bydgoszczy
Czerwona Góra
Osiedle mieszkaniowe w Bydgoszczy
Osiedle mieszkaniowe w Bydgoszczy
Cedzyna
Osiedle mieszkaniowe w Bydgoszczy
Budynek biurowy Cedzyna
Kielce Magazynowa
Gmina Klimontów, place zabaw
Gmina Wąchock, place zabaw
Ekofiber, Kielce-Bilcza
Rawicz, place zabaw
Szkoła Samsonów
EC Jaworzno
Wieleń, obiekty gminne
KZC Ponidzie w Busku – Zdroju
Ząbki, budynki komunalne
BCK Piekoszów – 8 obiektów
SODR Końskie
Szkoła, Warszawa, ul. Powstańców
Przedszkole, Żabia Wola
Przedszkole, Pruszków
Park rozrywki Powsin
Kielce, ul. radiowa
Warszawa, budynek Mieszkanlny
Warszawa, osiedle mieskalne
Warszawa osiedle mieszkalne
Gorzów Wielkopolski, 38 budynków mieszkalnych
Inspektorat Weterynarii Kielce
Tarnów, 10 obiektów
Przemyśl, 13 Obiektów

Zaufali nam

Kadra

mgr inż. Paweł Musiał

Dzięki doświadczeniu zdobytemu na największych budowach w Polsce, takich jak: Q22 w Warszawie, Warsaw Spire, Symetris Park Łódź, Malta Office Centre Poznań czy Vastint Business Garden we Wrocławiu zdobyłem doświadczenie niezbędne do wykonywania okresowych kontroli obiektów budowlancy. Zdobyte uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży kontrukcyjno-budowlanej upoważniają mnie w świetle Prawa Budowlanego do wykonywania kontroli obiektów budowlanych w branży budowlanej oraz kominiarskiej.

Obszar działania

Działamy na terenie całej Polski z naciskiem na Województwo Świętokrzyskie
PPM Vision, Okresowe kontrole budynków, Przeglądy budowlane Kielce, Świętokrzyskie

Licznik odwiedzin