• PPM Vision Sp. z o.o. ul. 1 Maja 139/28, 25-614 Kielce, NIP: 959-205-66-99, tel. 660-812-895
  • pawel.musial@ppmvision.pl

Świadectwo charakterystyki energetycznej – co to jest i dlaczego warto je mieć?

Świadectwo charakterystyki energetycznej (SCE) to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia. Świadectwo zawiera również informacje o jakości powietrza wewnętrznego oraz o możliwych sposobach poprawy efektywności energetycznej budynku.

Kto musi posiadać świadectwo

SCE jest obowiązkowe w określonych sytuacjach wynikających z prawa europejskiego i krajowego. Od 28 kwietnia 2023 roku będzie wymagane nie tylko przy sprzedaży lub wynajmie budynku lub części budynku, ale także przy zakończeniu budowy lub ubieganiu się o pozwolenie na użytkowanie. Wyjątkiem są domy do 70 m2 zabudowy do własnych celów mieszkaniowych.

Kto może sporządzać świadectwa

SCE sporządza się na podstawie danych zawartych w projekcie budowlanym lub uzyskanych podczas wizji lokalnej. Sporządzenie świadectwa zleca właściciel, zarządca lub inwestor budynku. Świadectwo wystawia osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia i wpisana do rejestru osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

Jak długo ważne jest świadectwo

SCE ma ważność 10 lat od daty wystawienia, chyba że w tym czasie dokonano zmian w budynku wpływających na jego charakterystykę energetyczną. W takim przypadku należy sporządzić nowe świadectwo.

SCE jest ważnym źródłem informacji dla właścicieli, najemców i użytkowników budynków. Dzięki niemu można poznać orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię i koszt utrzymania związany ze zużyciem energii. Można również dowiedzieć się, jak poprawić efektywność energetyczną budynku i obniżyć rachunki za energię. Ponadto SCE może być wykorzystane do ubiegania się o dotacje lub preferencyjne kredyty na termomodernizację budynków.

SCE jest więc dokumentem, który nie tylko spełnia wymogi prawne, ale także przynosi korzyści ekonomiczne i ekologiczne. Warto więc mieć świadectwo charakterystyki energetycznej swojego budynku i korzystać z informacji w nim zawartych.