• PPM Vision Sp. z o.o. ul. 1 Maja 139/28, 25-614 Kielce, NIP: 959-205-66-99, tel. 660-812-895
  • pawel.musial@ppmvision.pl

Obowiązkowa kontrola placów zabaw

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach, przypomina o konieczności przeprowadzenie corocznej kontroli placów zabaw oraz obiektów rekreacji codziennej. Obowiązek ten wynika z Prawa Budowlanego art. 62 który mówi że, każdy obiekt budowlany podlega kontroli przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane ( uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży konstrukcyjno –  budowlanej). Place zabaw według definicji art. 3 ust pkt. 4 lit c,  jest obiektem małej architektury,  który jest jednym z rodzajów obiektu budowlanego.

Komunikat WINB (.pdf)

Przeglądy budynków Kielce
Kontrola roczna placów zabaw
11