• PPM Vision Sp. z o.o. ul. 1 Maja 139/28, 25-614 Kielce, NIP: 959-205-66-99, tel. 660-812-895
  • pawel.musial@ppmvision.pl

Co to jest strop ceglany

Strop ceglany to konstrukcja zbudowana z cegieł lub pustaków, które przenoszą naprężenia ściskające, oraz zbrojenia stalowego, które przenosi naprężenia rozciągające. Stropy ceglane były często stosowane w budownictwie powojennym, ale obecnie są rzadko spotykane. Wymagają one odpowiedniego utrzymania i wzmocnienia, aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort użytkowników.

Jak wzmocnić strop ceglany

Wzmocnienie stropu ceglanego może być konieczne z różnych powodów, na przykład:

  • uszkodzenie lub zużycie cegieł, zaprawy lub zbrojenia,
  • zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń lub obciążeń na stropie,
  • wykonanie otworów lub przekucia w stropie,
  • podniesienie izolacyjności termicznej lub akustycznej stropu.

W zależności od stanu technicznego i rodzaju stropu ceglanego można zastosować różne metody wzmocnienia. Niektóre z nich wymagają ingerencji od góry (od strony podłogi), inne od dołu (od strony sufitu), a jeszcze inne od obu stron. Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zbadać strop i skonsultować się z projektantem lub konstruktorem.

Oto niektóre przykłady metod wzmocnienia stropu ceglanego:

  • Podwojenie belek stropowych – stosuje się to w przypadku stropów odcinkowych lub Kleina, które opierają się na stalowych lub żelbetowych belkach. Podwojenie belek polega na dodaniu drugiej belki obok istniejącej i połączeniu ich ze sobą. Metoda ta jest stosunkowo prosta i tania, ale wymaga rozebrania części podłogi i sufitu.
  • Utworzenie żeber żelbetowych – stosuje się to w przypadku stropów odcinkowych lub Kleina, które wymagają zwiększenia nośności powierzchniowej. Żebra żelbetowe tworzy się na spodzie stropu, przyklejając do niego siatkę stalową i nakładając warstwę betonu. Metoda ta jest skuteczna i trwała, ale wymaga rozebrania całego sufitu i deskowania.
  • Mocowanie taśmy z włókna węglowego – stosuje się to w przypadku stropów żelbetowych lub częściowo prefabrykowanych, które uległy uszkodzeniu lub pęknięciu. Taśma z włókna węglowego mocuje się do strefy rozciąganej stropu za pomocą specjalnego kleju epoksydowego. Metoda ta jest nowoczesna i efektywna, ale wymaga oczyszczenia i przygotowania powierzchni stropu.
  • Wymiana warstwy wypełniającej – stosuje się to w przypadku stropów Kleina, które mają ciężkie i nieizolacyjne wypełnienie z polepy lub gruzu. Wymiana warstwy polega na usunięciu starego materiału i zastąpieniu go lekkim i izolacyjnym kruszywem, np. keramzytem. Metoda ta zmniejsza obciążenie na belki i poprawia izolację termiczną i akustyczną stropu