16 listopada 2017

Wzory protokołów, umowy, instrukcje

Wzory protokołów, umowy, instrukcje

1. Dla zarządcy

 1. Umowa przegląd roczny - wzór
 2. Umowa przegląd pięcioletni
 3. Zlecenie przegląd piecioletni
 4. Zlecenie przegląd roczny
 5. Harmonogram zarządcy
 6. Ksiązka Obiektu Budowlanego – do druku
 7. Książka-obiektu-budowlanego-poradnik-1
 8. Obowiązkowe kontrole – aplikacja która na podstawie kilku pytań pokaże jakie przeglądy są wymagane dla każdego budynku
 9. Sprawdzenie dokumentacji
 10. Grzbiety na segregatory grube
 11. Grzbiety na segregatory cienkie

2. Akty prawne

 1. Prawo Budowlane
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 3. Rozporządzenie  w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych
 4. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego - przykład
 5. Roporządzenie w sprawie warunków użytkowania budynków mieszkalnych
 6. Rozporządzenie Ministra GPiPS w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych
 7. Rozporządzenie Ministra GPiPS. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego
 8. Rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
 9. UstUstawa o charakterystyce energetycznej obiektów

3. Instrukcje

 1. instrukcja przeglądu gazowego
 2. Kontrole obiektow budowlanych
 3. Kontrole obiektów wielkopowierzchniowych
 4. Obowiazki właścicieli i zarządców
 5. Pomiary instalacji elektrycznych i odgromowych – instrukcja
 6. Poradnik dla zarządców obiektów
 7. Przeglądy kominiarskie - przewodnik
 8. Przewodnik pzeglądów budowlanych
 9. Utrzymanie obiektów budowlanych

4. Wzory protokołów

 1. Przegląd palców zabaw DOC
 2. Przegląd placów zabaw PDF
 3. Przegląd pięcioletni DOC
 4. Przegląd pięcioletni PDF
 5. Przegląd pięcioletni budynków mieszklanych DOC
 6. Przegląd pięcioletni budynków mieszkalnych PDF
 7. Przegląd roczny budynku mieszkalnego DOC
 8. Przegląd roczny budynku mieszkalnego PDF
 9. Przegląd roczny DOC
 10. Przegląd roczny PDF
 11. K-02_wzor_protokolu_z_okresowej_kontroli_budynkow_o_pow__zabudowy_powyzej_2000m2
 12. Przegląd półroczny obiekty wielkopowierzchniowe PDF
 13. K-01_zawiadomienie_o_kontroli_okresowej_art__62_ust_1_pkt_3-budynki_o_pow__zabud__powyzej_2_000m2
 14. Zawiadomienie o kontroli INB PDF

5. Problemy powstające podczas użytkowania obiektu

 1. Grzyby i glony na elewacji
 2. Analiza przyczyn pękania ścian działowych
 3. Naprawy i wzmocnienia konstrukcji murowych
 4. Przyczyny uszkodzeń i sposób naprawy ścian
 5. Wykorzystanie dronów w budownictwie
 6. Prawidłowe odprowadzenie wody z rynien