20 kwietnia 2019

Przegląd instalacji gazowych

W Polsce obowiązek okresowych przeglądów instalacji gazowych wynika z ustawy Prawo budowlane – art 62. Jest on nałożony na właścicieli i zarządców budynków, którzy powinni przeprowadzać taki przegląd min. raz w roku, a jeśli powierzchnia zabudowy obiektu przekracza 2000 m2. dwa razy w roku. Zasady oraz zakres przeglądów określają normy PN-M 34503:1999 Gazociągi i instalacje gazownicze oraz PN-34507:2002 Instalacje gazowe – kontrola okresowa.

Przeglądy instalacji gazowych PPM Vision Kielce
Przeglądy instalacji gazowych PPM Vision Kielce

Przegląd instalacji gazowych obejmuje sprawdzenie technicznej sprawności:

pomieszczenia głównego kurka

złącza izolującego

rur i kształtek

armatury

połączeń gwintowanych, spawanych, lutowanych i mechanicznyhc

gazowmierza

urządzeń gazowych

Kontrola szczelności wykonywana jest za pomocą wykrywacza gazu