Obowiązkowa kontrola placów zabaw

Obowiązkowa kontrola placów zabaw

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach, przypomina o konieczności przeprowadzenie corocznej kontroli placów zabaw oraz obiektów rekreacji codziennej. Obowiązek ten wynika z Prawa Budowlanego art. 62 który mówi że, każdy obiekt budowlany podlega kontroli przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane ( uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży konstrukcyjno –  budowlanej). Place zabaw według definicji art. 3 ust pkt. 4 lit c,  jest obiektem małej architektury,  który jest jednym z rodzajów obiektu budowlanego.

Komunikat WINB (.pdf)

Kontrola roczna placów zabaw

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *