http://www.ppmvision.pl/kontrole-piecioletnie-kielce/

Obowiązkowa kontrola placów zabaw

Obowiązkowa kontrola placów zabaw Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach, przypomina o konieczności przeprowadzenie corocznej kontroli placów zabaw oraz obiektów rekreacji codziennej. Obowiązek ten wynika z Prawa Budowlanego art. 62 który mówi że, każdy obiekt budowlany podlega kontroli przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane ( uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży konstrukcyjno Read more about Obowiązkowa kontrola placów zabaw[…]